Dzień KEN

Drogie dzieci i uczniowie, Szanowni Państwo nauczyciele i rodzice Dzień Komisji Edukacji Narodowej 14 października jest dniem ustawowo wolnym od zajęć lekcyjnych. Jeżeli istnieje potrzeba organizacji zajęć opiekuńczych dla uczniów, […]

Procedury bezpieczeństwa

Drogie dzieci, uczniowie, nauczyciele i rodzice, pracownicy szkoły – dbajmy o siebie i innych. W roku szkolnym 2020/2021 wszystkich nas obowiązywać będą specjalne procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania […]