Kontakt

Szkoła Podstawowa w Cieplicach
Cieplice 41
37-534 Adamówka

tel. 16 622 93 01
e-mail: spcieplice@gmail.com

W sprawie bieżących kontaktów i konsultacji poniżej adresy e-mailowe do nauczycieli szkoły:

 1. Agata Szynal – język polski
  e-mail: aszynal@spadamowka.edupage.org
 2. Edyta Pokrywka – język angielski OP, II, III
  e-mail: epokrywka@spadamowka.edupage.com
 3. Robert Łopuch – język angielski IV, VII, VIII
  e-mail: rlopuch@spadamowka.edupage.org
 4. Diana Miś B-Bobko – język niemiecki
  e-mail: dmis-bobko@spadamowka.edupage.org
 5. Elżbieta Kuc – edukacja dla bezpieczeństwa
  e-mail: ekuc@spadamowka.edupage.org
 6. Ryszard Orzechowski – wiedza o społeczeństwie
  e-mail: rorzechowski@spadamowka.edupage.org
 7. Irena Wróbel – biologia, geografia
  e-mail: iwrobel@spadamowka.edupage.org
 8. Ewelina Kłos – Kudłak – chemia
  e-mail: eklos-kudlak@spadamowka.edupage.org
 9. Magdalena Gwóźdź – matematyka
  e-mail: mgwozdz@spadamowka.edupage.org
 10. Katarzyna Rusinek – fizyka
  e-mail: krusinek@spadamowka.edupage.org
 11. Tomek Brzyski – informatyka
  e-mail: tbrzyski@spadamowka.edupage.org
 12. Artur Kyć – wychowanie fizyczne
  e-mail: akyc@spadamowka.edupage.org
 13. Jacek Ćwikła – religia
  e-mail: jcwikla@spadamowka.edupage.org
 14. Agnieszka Siry – plastyka
  e-mail: asiry@spadamowka.edupage.org
 15. Bożena Łopuch – technika
  e-mail: blopuch@spadamowka.edupage.org
 16. Halina Brzyska – edukacja wczesnoszkolna
  e-mail: hbrzyska@spadamowka.edupage.org
 17. Gabriela Sieradzka – edukacja wczesnoszkolna
   e-mail: gsieradzka@spadamowka.edupage.org
 18. Danuta Tara – edukacja przedszkolna
  e-mail: dtara@spadamowka.edupage.org
 19. Pigan Małgorzata
  e-mail: mpigan@spadamowka.edupage.com
 20. Małgorzata Leja – historia
  e-mail: mleja@spadamowka.edupage.org
  dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieplicach
  telefon 721010094