Podział godzin

Klasa I
godzinalekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
800 – 8451ed.polon.ed.polon.ed.polon.ed.polon.ed.polon.
855 – 9402ed.matem.ed.maten.ed.matemed.matem.ed.matem.
955– 10403religiaed.s-przyr.ed.plasted.techn.W F
1100– 11454ed. inform.ed. muz.W FW Fj. angielski
1155– 12405 j. angielskireligia B.ed.czytel
1255– 13406     
1350 -14357     
1445 – 15308     
Klasa II
godzinalekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
800 – 8451religiaW Fed.polon.W FW F
855 – 9402ed.inform.ed.polon.ed.matem.ed.muzycz.j. angielski
955– 10403ed.polon.ed.matem.j. angielskied.matem.ed. polon.
1100– 11454ed.matem.ed.techn.religiaed.polon.ed.matem.
1155– 12405ed. s-przyr.ed.plast.B.ed.czytelZ.kor.komB.ed.czyte.
1255– 13406 Koło zaint.Z.dyd-wyr  
1350 -14357     
1445 – 15308     
Klasa III
godzinalekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
800 – 8451ed.polon.W Fed.polon.W FW F
855 – 9402ed.matem.ed.polon.ed. inform.ed.muzycz.ed.polon.
955– 10403ed. s-przyr.ed.matem.religiaed.polon.ed.matem.
1100– 11454religiaj. angielskied.matem.j. angielskied.techn.
1155– 12405 ed.plast.B.ed.czyteled.matem.Koło zaint.
1255– 13406     
1350 -14357     
1445 – 15308     
Klasa VI
godzinalekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
800 – 8451muzykaB. ed. czytel.Koło zaint.Koło zaint.geografia
855 – 9402religiaplastykahistoriareligiabiologia
955– 10403informatykaj. angielskij. polskij. polskij. angielski
1100– 11454matematykaj. polskigodz. z wych.j. polskimatematyka
1155– 12405j. polskihistoriaj. angielskimatematykaB.ed.czytel
1255– 13406W FtechnikamatematykaW F 
1350 -14357W F  W F 
1445 – 15308     
Klasa VII
godzinalekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
800 – 8451muzykahistoriaj. polskireligiahistoria
855 – 9402religiaplastykaj. niemieckigeografiaj. polski
955– 10403j. niemieckij. angielskiinformatykaj. angielskij. polski
1100– 11454matematykamatematykagodz. z wych.matematykamatematyka
1155– 12405fizykaj. polskifizykaj. polskichemia
1255– 13406W FgeografiachemiaW Fj. angielski
1350 -14357W FbiologiabiologiaW F 
1445 – 15308     
Klasa VIII
godzinalekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
800 – 8451informatykaj. polskij. niemieckij. polskij. polski
855 – 9402j. niemieckij. polskij. polskiWOShistoria
955– 10403matematykaWOShistoriareligiageografia
1100– 11454fizykamatematykaj. angielskibiologiamatematyka
1155– 12405religiafizykachemiaj. angielskigodz. z wych.
1255– 13406W Fed. dla bezp.matematykaW Fchemia
1350 -14357W FW d ŻZaj.dyd-wyrW Fj. angielski
1445 – 15308 Koło zaint. Zaj.kor.komp.