Kadra nauczycielska

Małgorzata Leja – dyrektor szkoły, nauczyciel historii, wychowawca klasy IV

Agnieszka Siry – wychowawca, nauczyciel oddziału przedszkolnego, nauczyciel plastyki

Danuta Tara – wychowawca, nauczyciel oddziału przedszkolnego „0”

Helena Brzyska – wychowawca klasy II, edukacja wczesnoszkolna

Gabriela Sieradzka – wychowawca klasy III, edukacja wczesnoszkolna, bibliotekarz

Magdalena Gwóźdź – wychowawca klasy VII, nauczyciel matematyki, fizyki

Agata Szynal – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VIII

Katarzyna Rusinek – nauczyciel fizyki

Edyta Pokrywka – nauczyciel języka angielskiego

Robert Łopuch – nauczyciel języka angielskiego, muzyki

Diana Miś – Bobko – nauczyciel języka niemieckiego

Jacek Ćwikła – ksiądz katecheta szkolny, nauczyciel religii

Ryszard Orzechowski – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Elżbieta Kuc – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania do życia w rodzinie

Irena Wróbel – nauczyciel przyrody, geografii i biologii

Ewelina Kłos- Kudłak – nauczyciel chemii

Bożena Łopuch – nauczyciel techniki

Artur Kyć – nauczyciel wychowania fizycznego

Tomasz Brzyski – nauczyciel informatyki

Małgorzata Pigan – nauczyciel doradca zawodowy