Kadra nauczycielska

Małgorzata Leja – dyrektor szkoły, nauczyciel historii

Agnieszka Siry wychowawca, nauczyciel oddziału przedszkolnego, nauczyciel plastyki

Anna Dyndał  –  pomoc  nauczyciela oddziału przedszkolnego

Helena Brzyska – wychowawca klasy I, edukacja wczesnoszkolna

Gabriela Sieradzka – wychowawca klasy II, edukacja wczesnoszkolna, bibliotekarz

Danuta Tara – wychowawca klasy III, edukacja wczesnoszkolna

Magdalena Gwóźdź – wychowawca klasy VI i VII nauczyciel matematyki, fizyki

Agata Szynal – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VIII

Robert Łopuch – nauczyciel języka angielskiego

Małgorzata Litwa – nauczyciel języka niemieckiego

Jacek Ćwikła – ksiądz katecheta szkolny, nauczyciel religii

Ryszard Orzechowski – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Elżbieta Kuc – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania do życia w rodzinie

Irena Wróbel – nauczyciel geografii i biologii

Marta Wajda – Kaciuba– nauczyciel chemii

Katarzyna Rusinek – nauczyciel matematyki, fizyki

Bożena Łopuch – nauczyciel techniki

Artur Kyć – nauczyciel wychowania fizycznego

Tomasz Brzyski – nauczyciel informatyki

Michał Rydzik – nauczyciel muzyki,

Małgorzata Pigan nauczyciel doradca zawodowy