Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Szkole Podstawowej w Cieplicach w roku szkolnym 2020/2021

I półrocze

14.10.2020
 – Dzień Edukacji Narodowej, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.11.2020 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11.11.2020 – Święto Niepodległości

23.12.2020 – 31.12.2020 – Zimowa przerwa świąteczna

06.01.2021 – Święto Trzech Króli

07.01.2021 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

II półrocze

01.02. 2021 – 14.02.2021
 – Ferie zimowe

01.04.2021 – 06.04.2021 – wiosenna przerwa świąteczna

03.05.2021 – Święto Konstytucji 3 Maja

30.04.2021 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

04.05.2021 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25.05.2021 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzamin ósmoklasisty

26.05.2021 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzamin ósmoklasisty

27.05.2021 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzamin ósmoklasisty

03.06.2021 – Boże Ciało

04.06.2021 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych