Święto Chrztu Polski

14 kwietnia 966 roku Mieszko I w wielkanocną sobotę przyjął chrzest. To ważne wydarzenie, które było początkiem procesu chrystianizacji Polski oraz włączenia państwa polskiego do grona chrześcijańskich krajów Europy.

W celu uczczenia tego święta i podkreślenia jego wagi – WYWIEŚ FLAGĘ przy swoim domu, miejscu zamieszkania. To ogólnopolska akcja, w której uczestniczymy i do której zachęcamy.

Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. Dzień ten ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia i kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny”.

Dnia 14 kwietnia 2021 roku, to również szkolne obchody Jubileuszu 1055 rocznicy przyjęcia chrztu przez Polskę. Dzieci i młodzież uczą się na przykładach – naszych przodków i nas samych. To lekcja historii i patriotyzmu oraz wskazanie na tworzenie przez nas szkoły dziedzictwa, gdzie odtwarzamy i pielęgnujemy przeszłość dla wspólnej przyszłości.

1. Święto Chrztu Polski – ustawa o ustanowieniu święta państwowego.

2. Jak Mieszko chrzest przyjmował? Autor Jarosław Gryguć opisuje czasy Mieszka I i okoliczności, które towarzyszyły przyjęciu przez niego chrztu, przedstawia obrzędy, pisze o poganach i chrześcijanach, o świętach ludowych i kościelnych oraz o sztuce.

3. Jan Matejko – Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965.
Obraz olejny wykonany na desce dębowej otwierający cykl Dzieje cywilizacji w Polsce, namalowany między 13 stycznia a 7 lutego 1889. Początkowo miał nosić tytuł Chrzest króla Mieczysława, ale ostatecznie Matejko zdecydował się obok sceny przyjęcia chrztu przedstawić wprowadzenie zachodniej cywilizacji na ziemie Polan wraz z przybyciem księżniczki czeskiej Dobrawy, które nastąpiło w 965 – stąd data w tytule dzieła. Obecnie obraz jest własnością Muzeum Narodowego w Warszawie.

4. Mieszko I – Jan Matejko; rozpoczynający„Poczet królów i książąt polskich” – cykl rysunków Jana Matejki z lat 1890–1892, przedstawiający 44 królów i książąt polskich, w tym cztery księżne i królowe (Dobrawę, Ryksę, Jadwigę i Annę Jagiellonkę).

5. Dobrawa – Jan Matejko

6. Znaki pieniężne z Mieszkiem I – przykłady:

  • 20 złotych Dobrawa i Mieszko I – banknot okolicznościowy
  • 10 złotych z Mieszkiem I – banknot obiegowy

7. „Chrzest Polski” I Ogólnopolski Konkurs na prezentację multimedialną – obejrzyj.

1 miejsce – Aleksandra Goraj
2 miejsce – Kaja Giergiel
3 miejsce – Franczek, Śmiech

8. Więcej na stronie Wyniki oraz prezentacje nagrodzone w I Ogólnopolskim Konkursie na prezentację multimedialną “Chrzest Polski” – Święto Chrztu Polski (swietochrztu.pl)

9. Jubileusz Chrztu Polski – Elwira Pawlikowska.
Z okazji obchodów rocznicy Chrztu Polski na zamówienie Narodowego Centrum Kultury artystka przygotowała cykl sześciu ilustracji nawiązujących do tematyki jubileuszu. Poniżej ich tytuły, a Twoim zadaniem może być ich dostosowanie do odpowiedniej grafiki – sprawdź, że potrafisz. Ponumeruj właściwie od 1 do 6.

  • Chrześcijaństwo – wiara i zwyczaje.
  • Przytułki i szpitale.
  • Architektura i sztuka.
  • Pismo.
  • Zjednoczenie plemion – Tu powstała Polska.
  • Dawne wierzenia.

10. Projekt 966 – łączymy przeszłość z przyszłością; do obejrzenia jubileuszowy materiał archiwalny zrealizowany na pograniczu Gmin Kuryłówka i Adamówka, parafii i kultur.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *