Cieplicka księga pamiątkowa

Na podsumowanie projektu „Kronika ZŁOTYCH” działań jest już zamknięta. W księdze pamiątkowej prezentowane są najważniejsze wydarzenia z realizacji projektu „Polski złoty ma100 lat” w tradycyjnej formie graficznej ze zdjęciami.

Na naszej stronie internetowej www.spcieplice.pl w zakładce/kategorii Polski złoty ma sto lat przez czas trwania przedsięwzięcia staraliśmy się medialnie dawać znać o naszych przygodach z edukacją ekonomiczną. Tu również powstała swoista medialna kronika wydarzeń. Tyle tu nowych doświadczeń, zdobytej wiedzy, dobrych wspomnień, dużo czasu ciekawie przeżytego i zapisanego.

Główny cel naszego projektu: stworzenie oferty innowacyjnych przedsięwzięć rozwojowych dotyczących historii zmian polskiej waluty od odrodzenia do współczesności oraz wpływu złotego na umacnianie gospodarki i pozycję Polski w świecie, które zainicjują działania środowiska lokalnego na rzecz wspólnego dobra

został zrealizowany dzięki Narodowemu Bankowi Polskiemu w społeczności małej cieplickiej szkole w Gminie Adamówka na Podkarpaciu.

Pięknie dziękujemy Narodowemu Bankowi Polskiemu za możliwość doświadczania przez działanie z polskim złotym w głównej roli.

Wszystkim zaangażowanym uczniom, nauczycielom, rodzicom i Przyjaciołom naszej szkoły za twórczą aktywność i towarzyszenie nam w edukacyjnej wędrówce serdecznie dziękuję

Małgorzata Leja
koordynator projektu, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Cieplicach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *