Dzień KEN

Drogie dzieci i uczniowie, Szanowni Państwo nauczyciele i rodzice

Dzień Komisji Edukacji Narodowej 14 października jest dniem ustawowo wolnym od zajęć lekcyjnych. Jeżeli istnieje potrzeba organizacji zajęć opiekuńczych dla uczniów, proszę rodziców o zgłoszenie dziecka do wychowawcy (w tym dniu nie są planowane dowozy uczniów do szkoły).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215), art. 74.

W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

Małgorzata Leja
dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieplicach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *