Konsultacje dla uczniów klasy VIII

Od poniedziałku 25.05.2020 r. rozpoczynają się konsultacje indywidualne dla ósmoklasistów.

W pierwszym tygodniu konsultacji uczniowie spotykają się z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Uczniowie – na konsultacje zapisujcie się drogą mailową, wysyłając wiadomość do wychowawcy klasy, jak poniżej.

Temat e-mail: Konsultacje

Treść e-mail: Wyrażam chęć uczestnictwa w konsultacjach z przedmiotu: język polski, matematyka, język angielski (oczywiście nie musicie wpisywać wszystkich; tylko te, w których zamierzacie uczestniczyć).

Maila proszę wysłać do czwartku, 21.05.2020 do godz. 1400.

W poniedziałek, 25.05.2020 na stronie szkoły zostanie opublikowana informacja dotycząca konsultacji z poszczególnych przedmiotów.

Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych z wychowawcą klasy mogą również wskazać uczniów, których chcieliby zaprosić do udziału w konsultacjach. W takim przypadku informacja zostanie uczniowi przekazana przez wychowawcę (w razie konieczności z jednoczesnym poinformowaniem rodzica).

W załączeniu przesyłam Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół w sprawie konsultacji w szkole – najpierw dla uczniów klasy VIII, potem dla pozostałych klas. Proszę o bardzo wnikliwe zapoznanie się z dokumentem dostępnym pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Małgorzata Leja
dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieplicach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *