Aktywni na start!

Promujemy zdrowy i aktywny styl życia i tak, jak chcieliście wracamy do SKS. Proponujemy zajęcia sportowo – rekreacyjne w ramach Programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY. Ponownie ruszamy z realizacją II edycji […]

Oddział Sześciolatków

Drogie dzieci z rodzicami. Podaję propozycje programowe dla oddziału „O” na najbliższy tydzień. Poniedziałek 12.04.2021r. Temat: Poszukiwanie oznak wiosny. Słuchanie tekstu czytanego przez rodziców i rysowanie po śladach. Karta pracy […]

Wielkanocne życzenia

Przesyłamy wszystkim świąteczne serdeczności! Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni siłą i nadzieją na przetrwanie trudnych chwil, z którymi przyszło nam się zmierzać. Niech będzie źródłem pokoju, zrozumienia i wzajemnego szacunku.Świętujcie radośnie […]

Wielkanocne zwyczaje

Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym splatają się symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat przyrody. Chrześcijanie świętują zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi się do życia po zimie, […]

Magiczne obrazy

Rozlewanie farb i tworzenie obrazów to dla nas nowe i bardzo ciekawe doświadczenie. Po raz kolejny w naszej szkole zawitała Pani Elżbieta Starzak i dzieliła się z nami jedną ze […]

Wiosna

Ko­niec śnie­gu! Wio­sna w bie­gu!Już bo­cia­ny po­wra­ca­ją,Już skow­ron­ki kon­cert dają.Tu kro­ku­sy, tam żon­ki­leSpo­glą­da­ją na świat mile.Tra­wa zmie­nia swo­ją zie­leń,Chęt­nie ją po­lu­bi je­leń.Bu­dzi się przy­ro­da wko­ło,Bę­dzie pięk­nie i we­so­ło.Słoń­ce te­raz czę­ściej […]