Nauczanie zdalne

Drodzy uczniowie, Szanowni Państwo – nauczyciele i rodzice Od dnia 26 października klas IV, VII i VIII szkoła organizuje nauczanie na odległość, które realizowane będzie przy wsparciu platformy MOODLE na […]

Nauka zdalna IV-VIII

Drodzy uczniowie, nauczyciele i rodzice Informuję, że decyzją rządu uczniowie klas IV – VIII od poniedziałku 26 października 2020r. przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą […]

Dzień KEN

Drogie dzieci i uczniowie, Szanowni Państwo nauczyciele i rodzice Dzień Komisji Edukacji Narodowej 14 października jest dniem ustawowo wolnym od zajęć lekcyjnych. Jeżeli istnieje potrzeba organizacji zajęć opiekuńczych dla uczniów, […]